Psişik güçler-Paranormal Olaylar Forumu

Psişik güçler-Paranormal Olaylar Forumu


 
AnasayfaSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 ne isterseniz olduran dua

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
çitoz
Moderatör
Moderatör


Mesaj Sayısı : 38
Rep gücü : 90
Kayıt tarihi : 20/08/09

MesajKonu: ne isterseniz olduran dua   Cuma Ekim 16, 2009 2:23 am

inşilaNe dilerseniz olduran dua
Bismillahirrahmanirrahiym* Ya settaru ya settar* ya
azizü ya ğaffar* ya celilü ya cebbaru ya mukallibel kulube vel ebsar* Ve ya
müdebbiral leyli ven nehar* Hallısna min azabil kabri ven nar* İlahi
üstür’uyubena* Vağfir zünubena* Ve nevvir kuburana ve tahhir kulubena* Veşrah
sudurana* Ve keffir anna seyyiatina* Ve teveffena meal ebrar* Vahşürna meal
ahyar* Sübhaneke ma arafnake hakka ma’rifetike ya ma’rufu sübhaneke ma abednake
hakka ibadetike ya ma’bud* Sübhaneke ma zekerna hakka zikrike ya mezkur*
Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur* Fadlen minallahi ve rahmeten
şükran minellahi ve nı’meten lillahil hamdü vel minneh* Elhamdü lillahi alat
taati vet tevfiykı ve nestağfirullahe min külli zenbin eznebnahü amedin ve
sehvin ve hatain ve nisyanin ve nuksanin ve taksıyr* Allahümme lekel hamdü
hamden yüvafi niamike ve yükafi mezideke nahmidüke bi cemiı mehamidike ma
alimna minha ve ma lem na’lem ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil
halena ila ahsenil hal* A’dadtü li küllin hevlin la ilahe illellahü ve li külli
nı’metin elhamdü lillah* Ve li külli rahain eşküru lillahi ve li külli
u’cubetin sübhanellah* Ve li külli zenbin estağfirullah* Ve li külli müsıybetin
innellah* Ve li külli daykın hasbiyellahü ve li külli kadain ve kaderin
tevekkeltü alellah* Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete
illa billah* Ve li külli hemmin ve ğammin maşaellahü len yağlibellahe şey’ün ve
hüve ğalibün ala külli şey’in hasbiyellahü ve kefa* Semiallahü li men dea* La
ğayete lehu fil ahırati vel ula la ilahe illellahü vahdehu la şeriyke leh*
Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemutü ebeden
daimen sameden bakıyen bi yedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir* Ve
ileyhil masıyr* Allahümme la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala zatike*
Azze caruke ve celle senaüke ve la ilahe ğayruk* Errahmanü alel arşisteva lehu
ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera ve in techer
bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa* Allahü la ilahe illa hüve lehül
esmaül hüsna fed’uhü biha* Sadekallahül azıym* Hüvellahüllezi la ilahe illa
hüver rahmanü celle celalühür rahiym* El- Melikül kuddusü es-Selamü el-Mü’minü
el-Müheyminü el-Aziyzü el-Cebbaru el-Mütekebbiru el-Hallaku el-Bari’ü
el-Müsavviru el-Ğaffaru el-Kahharu el-Vehhabü el-Razzaku el-Fettahu el-Alimu
el-Kabidu el-Basitu el-Hafidu er-Rafiu el-Müızzü el-Müzillü es-Semiy’u
el-Basiyru el-Hakemü el-Adlü el-Latiyfü el-Habiyru el-Halimü el-Aziymü
el-Ğafuru eş-Şekuru el-Aliyyü el-Kebiru el-Hafiyzu el-Mükiytü el-Hasibü
el-Celilü el-Kerimü er-Rakıybü el-Müciybü el-Vasiu el-Hakimu el-Vedudü
el-Mecidu el-Baısü eş-Şehidü el-Hakku el-Vekilü el-Kaviyyü el-Metinü el-Veliyyü
el-Hamidü el-Muhsıy el-Mübdiü el-Müıydü el-Muhyi el-Mümitü el-Hayyü el-Kayyumü
el-Vacidü el-Macidü el-Vahıdü el-Ehadü es-Samedü el-Kadiru el-Muktediru
el-Mükaddimü el-Mü’ahhıru el-Evvelü el-Ahıru ez-Zahiru el-Batinu el-Vali
el-Müteali el-Birrü et-Tevvabü el-Müntekıymü el-Afüvvü er-Raufü malikül mülki
zül celali vel ikrami el-Müksitu el-Camiu el-Ğaniyyü el-Muğni el-Maniu ed-Darru
en-Nafiu en-Nuru el-Hadi el-Bediu el-Bakıy el-Varisü er-Raşidu es-Sabur* Ellezi
tekaddeset anil eşbahi zatüh* Ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatühu ve
şehidet bi rububiyyetihi ayatüh* Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuatüh*
Vahidün la min kılleh* Mevcudün la min ılletin bil cudi ma’ruf* Ve bil ıhsani
mevsuf* Ma’rufün bi la ğayetin ve mevsufün bi la nihayeh*Evvelü kadimün bi la
ibtida* Ve ahırun kerimün mükiymün bi la intiha* Ve ğafera zünubel müznibine
keramen ve hılmen ve lutfen ve fadla* Ellezi lem yelid ve lem yuled ve lem
yekün lehu küfüven ehad* Leyse ke mislihi şey’ün ve hüves semi’ul besıyr*
Nı’mel Mevla ve nı’men nasıyr* Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr* Ve
hasbünallahü vahdehü ve nı’mel vekil* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil
aliyyil azıym* Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratih* Ve yahkümü ma yüridü bi
ızzetih* E la lehül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemiyn* Ve neşhedü en
la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbara* Ve meliken
kadiran kahhara* Liz zünubi ğaffara* Ve lil uyubi settara* Ve neşhedü enne
seyyidena muhammeden abdühül Mustafa sallellahü aleyhi ve sellem* Ve rasulühül
mücteba ve eminühül mukteda şemsüd duha bedrud düca nurul vera sahıbü kabe
kavseyni ev edna rasulüs sekaleyn* Ve nebiyyül harameyni ve imamil kıbleteyni
ve ceddüs sibtayni ve şefiy’u men fid darayni rasulen mekkiyyen medeniyyen
haşimiyyen kuraşiyyen ebtahıyyen kerubiyyen ruhıyyen ruhaniyyen tekıyyen
nekıyyen nebiyyen kevkeben dürriyyen şemsiyyen müdıy’en kameran nuran
nuraniyyen beşiran neziran siracen müniran sallellahü teala aleyhi ve alihi ve
evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaıhi ve hulefaihir raşidinel mürşidinel
mehdiyyine min ba’dihi hususan minhüm aleş şeyhış şefikı katiliz zındıyk* Ve
fil ğarir refıyk* El mülakkabi bil atıykıl imamü alet tahkıyk* Emirul mü’minine
ebi bekrinis sıddıyk radiyellahü anh* Sümmes selamü minel melikil vehhabi ila
emiril evvab*Zeynil ashab*Mücaviril mescidi vel mıhrab*Ennatıku bis
savab*Elmezkuru fil kitab*Emirul mü’minine umerubnil hattab* Radıyellahü anh*
Sümmes selamü minel melikil mennan* İla emiril eman* Habibir rahman* Camiıl
kur’an* Sahıbil hayai vel iman* Eşşehidi fi hali tilavetil kur’an* Emiril
mü’mininine usmanibni affan* Sümmes selamü minel melikil veliyyi ila emiril
vesıyy* İbni ammin nebiyy* Kaliı babil hayberiyyi zevci fatımetez Zehra* Varisi
ulumün nebiyy* Emiril mü’minin* Aliyyir radıyyis sehıyyil vefiyy* Radiyellahü
anh* Sümmes selamü alel imameynil hümameyn* Es seıydeyniş şehideynil
mazlumeynil maktuleyn* Eş şemseynil kameraynil bedraynil habibeynin nesibeyn*
Bil kadair radıyeyn* Ve alel belais sabirayni emiral mü’minin* Ebi muhammedil
hasen ve ebi abdullahil huseyn* Radıyellahü anhüma* Ve ala ammeynil kerimeyniş
şecaaynil müazzameynil muhterameyn* Hamzete vel abbas* Ve ala cemiıl mühacirine
vel ensar* Vet tabiıynel ahyari vel ebrari rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn*
Ve sellim teslimen ve azzım ta’zıyma* Ebeden daimen hamden kesiran kesiran ila
yevmil haşri vel karar* Allahümme zeyyin zavahirana bi hıdmetike ve bevatinena
bi ma’rifetike* Ve kulubüna bi mehabbetike* ve ervahana bi müavenetike* Ve
esrarana bi müşahedetik* Allahümmec’al fi kalbi nuran ve fi sem’i nura* Ve fi besari
nura* Ve an yemini nura* Ve an şimali nura* Ve fevkıy nura* Ve tahti nura* Ve
emami nuran ve halfi nura* Vec’alni nuran bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*
Allahümmestecib duaena(amin) veşfi merdana(amin) verham mevtana (amin)* La
ilahe illellahü la ilahe illlellahü la ilahe illallah muhammedün rasulüllillahi
hakan ve sıdka Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullahe
estağfirullahe estağfirullah* Min cemiı ma kerihellahü kavlen ve fi’len ve
amelen ve havatıran ve nazıran ve etubü ileyh* Sübhanellahi(33 defa) Elhamdü
lillahi(33 defa) Allahuekber(33 defa) Velhamdü lillahi hamden kesira* Fe
sübhanellahi ve bi hamdihi bükraten ve esıyla* Ve tealellahü meliken cebbaran
kahhara* Ve ğaffaran settara* Sültanen ma’buden kadimen kadira* La havle ve la
kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Va’fü anna ya kerimü vağfir lena zünubena
ya rahmanü ya rahıymü amin*
amin (denenmiştir.)

Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
ne isterseniz olduran dua
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Psişik güçler-Paranormal Olaylar Forumu :: Maji ve Büyü :: Havvas-
Buraya geçin: