Psişik güçler-Paranormal Olaylar Forumu

Psişik güçler-Paranormal Olaylar Forumu


 
AnasayfaSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 salavatı serıfeler

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
çitoz
Moderatör
Moderatör


Mesaj Sayısı : 38
Rep gücü : 90
Kayıt tarihi : 20/08/09

MesajKonu: salavatı serıfeler   Cuma Ekim 16, 2009 2:08 am

Bismillâhirrahmânirrahîm


Elhamdülillâhi Rabbil
Âlemîn,

Vessalâtü
vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin

ve
âlihi ve sahbihi ecmaîn.


1. Kadı İyaz' ın Şifâ-i Şerif Kitabından, Zeydülhab (ra)' dan
rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Kim bu salavatı
okursa benim şefaatim ona vacib olur."


Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel
mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti
.

2. İmam-ı Malik Hazretlerinin Muvattâ' sında, İmam Ahmed ibni Hambel
Hazretlerinin Müsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri (ra)' den
rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim bana salavat
verirse sonunda bunu okusun."


Allâhümme enzilhül mak'adel
mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.


3. Ebu Hureyre (ra)' den rivayetle, Kadı İyaz' ın (rahimehullah)
Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır.


Allâhümme salli alennebiyyil
ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ
salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.


4. Enes İbn-i Mâlik' ten rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas)
buyurdular ki; "Kim Cuma günleri bu şekilde salavat getirirse Hak Teâlâ
onun seksen yıllık günahını affeder."


Allâhümme salli alâ
Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.


5. Ezhar adlı kitapta Ebu Said-i Hudri (ra)' den rivayetle:
Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her fakir kimse sadaka
verenlerin sevabı kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin."


Allâhümme salli alâ
Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel
müslimîne vel müslimât.


6. Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra)' den rivayetle,
Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Şu geçen kimsenin hergün
kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu
kimse hergün on defa şu salavâtı verir."


Allâhümme salli alâ
seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil
ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi
biadedi men lem yusalli aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi
kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.


7. Ravzatul Ehbab kitabında, Ebubekir Sıddık (ra)' dan rivayetle:
Peygamber Efendimiz (sas) sağ tarafına oturmuşlardı, bu esnada kapıdan birisi
girdi ve Efendimiz bu zâtı benimle kendi arasına oturttu. Adam gittikten sonra
buyurdu ki; "Bu kişi bana şu şekilde salavat verir, onun için ona ikrâm
et."


Allâhümme salli alâ
Muhammedin kemâ hüve ehlühû,

Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü
ve terdâ lehû.


8. Ezhar adlı kitabdan alınmıştır. Peygamber Efendimiz (sas)
buyurdular ki; "Bir kimse bana günde yüz kere şu sûretle salavat verirse,
inşallah ahirette Rabb'im önünde o kimseye şefaat eylerim."


Allâhümme salli alâ rûhi
Muhammedin fil ervâh,

Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,
Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr.

ÖNEMLİ NOT: Her kim Cuma gecesi (perşembe' yi Cuma' ya bağlıyan
gece) bu ve bundan önceki (7. ve 8.) salavat-ı şerifeleri birlikte 70' şer defa okursa, inşallah
Aleyhisselâtü Vesselâm Efenfimiz'i rüyasında görür.


9. Hısni Hasin Kitabında Ebu Yali Musuli (ra)' den rivayet
olunmuştur. Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Bir kimse malının
çok olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun."


Allâhümme salli alâ Muhammedin
abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât.


10. Şevâhidin Nübüvve Kitabında, Ebu Karsafe (ra)' dan rivayetle:
Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim yatağına yatmadan önce
Tebâreke Sûresini okuyup, daha sonra dört defa bu salavatı söylerse, Hak Teâlâ
(cc) iki melek gönderip bana ismi ile birlikte arz ederler. Ben de ona selam ve
rahmet dilerim."


Allâhümme Rabbel hilli
velharâm,

Ve Rabbel beledil harâm,
Ve Rabbel meş'aril harâm,
Bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan,
Belliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî
tahiyyeten ve selâmen.


11. Riyâzül Ehadis adlı kitaptan alınmıştır. Peygamber Efendimiz
(sas) buyurdular ki; "Cennette bir ağaç vardır ve ismi Mahbube' dir. Ak
meyvesi olur, nardan küçük elmadan büyük, sütten ak, baldan tatlı ve kaymaktan
yumuşaktır. O meyveden ancak bu salavata devam edenler yer."


Allâhümme salli alâ
seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim.


12. Ezhar adlı kitaptan, İbni Ömer (ra)' den rivayetle: Bir gün Efendimizin
huzurunda, bir devenin hırsızlığı sebebiyle iki kişi birbirinden davacı iken
deve lisâna gelmiş ve gerçek sahibini söylemişti. Bunun üzerine Resûlullah
Efendimiz (sas) deve sahibine; "Sen ne okudun ki Medine' nin mahalleleri
melekler ile doldu ve deve konuştu?", diye sordu. Bunun üzerine adam
aşağıdaki salavat-ı şerifeyi okuduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz (sas) de
buyurdular ki; "Senin yarın, sıratı geçerken yüzün ayın ondördü gibi nurlu
ola!."


Allâhümme salli ve sellim
alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike şey'ün,

Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ
lâyebkâ min berekâtike şey'ün,

Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min
rahmetike şey'ün.


NOT: Ravzat-ül Ulemâ kitabı da bu salavatı nakletmiş fakat sonuna
"Ve sellim alennebiyyü seyyidinâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min selâmike
şey'ün" cümlesini eklemiştir.


13. Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır. Hz. Ali (krv) Efendimiz her
ne zaman salavat-ı şerife okuyacak olsa önce şu ayet-i kerimeyi okur ve
arkasından da aşağıdaki salavatı söylerdi.


Bismillâhirrahmânirrahîm,
"İnnallâhe
ve melâiketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve
sellimû teslîme."


Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, vel
melâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn.

Vemâ
sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel âlemîn.

Alâ
seyyidinâ Muhammed İbn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve
İmâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn

Eşşâhidil
beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli
beytihî rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.


14. Riyâzil Müzekkirin kitabından alınmıştır. Hz. Ali (krv)
Efendimiz buyurdular ki; "Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere
bu şekilde salavat verirse inşallah kıyamet gününde Efendimiz (sas) elinden
tutar."


Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi
halkıhî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve
berekâtühû.


15. İbni Abbas (ra) buyurmuştur ki; "Bir kimse şu şekilde
salavat verse, yetmiş melek onun sevabını yazar."


Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû.

16. Ezhar adlı kitapta kaydedilmiştir ki; Bir kimse hergün üç kere
bu salavatı söylerse Peygamber Efendimiz (sas)' in nübüvvet hakkını ödemiş olur
ve Hak Teâlâ inşallah onun ahirette derecesini yükseltir.


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve
eczihî annâ hayrel cezâi.


17. İbni Abbas (ra) buyurmuşlardır ki; "Her kim bu şekilde
salavat-ı şerife verirlerse, Efendimiz kendisine, ana, baba ve yakınlarına
inşallah şefaatte bulunur."


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel şefâatehül
kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ
âteyte İbrâhîme ve Mûsâ.


18. Ravzatül Ulemâ kitabından, İbni Mesud (ra)' den rivayetle.
Buyurdular ki; "Siz salavat vermek istediğiniz zaman güzelce edin. Zirâ
getirdiğiniz salavatı Efendimiz (sas) Hazretlerine arzederler. Şu şekilde
ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ' dan o kimsenin
bağışlanmasını ister."


Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike
ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil ğurril
muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve
nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.

Allâhümmebashü
makâmen Mahmûdan yağbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.

Allâhümme
salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte
alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.


19. Şifa-i Şerif kitabından, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle.
Buyurmuştur ki; "Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzından (Kevser
Havuzu) içmek isterse, şu şekilde salavat versin."


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî
ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî
ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.


20. Şifâüssakâm Kitabından, Ebulhayr Yahyâ-ü Muttalibi' den, O da
Sinân-ı İsfehânî' den rivayet eder; "Resûl-i Ekrem (sas) Efendimizi
rüyamda gördüm. Amcamoğlu İdris-i Şâfi' yi sordum. Buyurdular ki; "Hak
Teâlâ Hazretlerinden onun için rica ettim, hesap olunmasın". Yâ
Resûlallah, bu şerefe nasıl nâil oldu?, diye sordum. Efendimiz de; "O
sağlığında şu şekilde salavat verirdi".

Aynı
şekilde İmam-i Şâfi Hazretlerini rüyasında gören İbrahim bini İsmail
(rahimehullah) de Hz. Şâfi' nin aynı salavat-ı şerifeyi okuduğunu rivayet
etmiştir.


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüzzâkirûne
ve ğafele an zikrihil ğâfilûn.


21. Şifâüssakâm kitabından: Birgün Şeyh Şibili (ks) Hazretleri,
İmam-ı Ebubekir Ahmed İbni Mûsâ (rahimehullah)' ın yanına geldi. İmam
Hazretleri ayağa kalkarak musafaha ettikten sonra onu iki kaşının arasından
öptü. Ben taaccüp ettim, İmam hiç kimseye böyle ikramda bulunmamıştı ve buyurdular
ki; "Ben rüyamda Peygamber Efendimizin (sas) de Şeyh Şibili' ye aynı
şekilde davrandığını gördüm. Sebebini sorduğumda Efendimiz, onun her namazdan
sonra Tevbe Sûresinin sonu olan "Lekad cêeküm Rasûlüm min enfüsiküm azîzün
aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü'minîne Raûfur Rahîm. Fein tevellev fe
kul; Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil
Azîm." ayetini okuduğunu ve ardından şu salavatı getirdiğini
buyurdular."


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzı
ve mil el arşil azîm.


22. Riyâzül Müzekkirîn kitabından. Hallâd İbni Kesir' in vefatından
sonra yastığının aldında "Hâzihî beraetün minessaid Hallad İbni
Kesir" yazılı bir kağıt buldular. Sebebi sorulduğunda Hanımı dedi ki;
"Her Cuma günü 1000 kere şu salavatı söyler ve Cehennemden kurtulmasına
vesile olacağını umardı."


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ
âlihî vesellim.


23. İhyâ-i Ulûm kitabında İmam Gazâli (ks) buyurmuşlardır ki;
"Her kim yedi Cuma yedişer defa bu şekilde salavat verirse inşallah
Efendimizin (sas) şefaatine nâil olur."


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin salâten tekûnü leke rızâen ve lihakkıhî edâen ve e'atihil vesîlete
vel fazîlete vel makâmel Mahmûdellezî veadtehû veczihi annâ efdale mâ câzeyte
nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvânihî minen nebiyyîne vesssâlihîne,
birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN.


24. Salavât-ı Semâniye.
Mücebâya
mensub, sekiz kimse bulunmakta idi. İbrahim Ethem Hazretleri bunlarla Mescid-i
Aksâ' da görüşmüş, "Bizim virdimiz bu salavat-i şerifedir"
demişlerdir. İbrahim Ethem Hazretleri (ks)' den Şeyh Muhammed Hadravî
Hazretleri nakletmiştir.


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ
halakte,

Allâhümme
salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ halakte,

Allâhümme
salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey'in,

Allâhümme
salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e külle şey'in,

Allâhümme
salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,

Allâhümme
salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahsâ kitâbüke,

Allâhümme
salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke,

Allâhümme
salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil'e mâ ahâta bihî ılmüke.


25. Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî' den nakledilmiştir.
"Her kim, Peygamber Efendimize (sas) bu şekilde salavat verirse dünyadan
imânla gider ve şefaate nâil olur."


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlakı cevâdil îmân, fî
meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzıl cinâni ve alâ âli
Muhammedin vesellim.


26. Bu salavat da Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî' den (ksa)
nakledilmiştir. Eğer bir kimse şeytan vesvesesinden ve nefs-i hevâdan
mutazarrır olursa okunması tavsiye edilmiştir.


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferrikı firekıl küfri
vettuğyâni ve müşettiti buğâti cüyûşil karîni veşşeytâni ve alâ âli Muhammedin
vesellim.


27. Şeyh-ül Meşâyih Şeyh Sâdettin Hamevî' den (ksa) nakledilmiştir.
Bu salavat-ı şerifeyi gam ve kederden kurtulmak veya zâlim elinde ise kurtulmak
için okumayı tavsiye etmişlerdir. (25, 26 ve 27. salavatlar için Hazreti Şeyh
"Keşif âleminde Sakı arşda yazılmıştır" buyurmuşlardır)


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân
ve câmial vedkı ve menzilehû min semâil KUR'ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim.


28. Şeyh ve mürşid-i kirâmdan Abdülvehhab Nisâbori' den rivayetle;
Bir gün Şeyh Sâdettin Dimışkî (Şam) cezbe âleminde iken, müezzin Mukriî
Kirtâbi' yi çağırdı. Buyurdu ki; "Rûhu akdesi risâlet Hazreti Seyyidil
mürselîn Sultânullâhi fil arzin Salavâtullâhi ve selâmühû aleyhi ve âlihî
ecmaîn Efendimiz, biraz evvel hâzır oldu. Salavattan şu 11 kelimeyi lütuf
buyurdular, dilerim ki bu seher vaktinde güzel ve yüksek sesinle okuyasın. Tâ
ki bunun bereketi, seher-î âşıkların hallerine yetişe". Daha sonra
aşağıdaki salavat-ı şerifeyi tekrarladı (Bu salavâtın edâsı arz-ı hâcette
mucib-i icâbettir, korkuları def eder. Faydası çok kimselerce görülmüştür).


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil Kıyâmeh,
Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübelleğaten ilesselâmeh,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânın ve mekân,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânın ve cenân,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ınde zuhûri külli hikmetin ve beyân,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân,

Ve
Salli Alâ cemîi ihvânihî minennebiyyîne vessıddîkîne veşşühedâi vessâlihîne
ehlel kıbleti vel amân vel kitâbi vel mîzân. Yâ HANNÂN, Yâ MENNÂN. Vağfirli
ümmeti Muhammedin habîbike ve nebiyyike alleyhissalâtü vesselâm.

Ve
eskinhüm alel cinâni ve ahsin ileyhim yâ veliyyel ihsân ve edhilhüm, birahmetike
firridâ verrıdvân, verrahmeti velğufrân ve eizhüm mineşşeytâni vennîrâni,
birahmetike yâ ERHAMERRÂHİMÎN.


29. Sultân-ül müfessirîn Burhânül Müzekkirîn Emiriddâhirül Ravizi
Hazretleri buyurmuşlardır ki; Hazreti Şeyh Sa'd (ksa) bir gece yine murâkebede
iken Seyyid-i Âlem Sallalâhü Aleyhi Vesellem Efendimiz, kendilerine bu 6
salavâtı tâlim buyurmuşlardır. Bu salavât bilhassa kederleri giderir, ferahlık
verir. Ümerâ yanına giderken okumakta çok faydalıdır.


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten lâhikaten
binûrihi,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten makrûneten bizikrihi ve mezkûrihi,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne ferahihi ve sürûrihi,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhîtaten bitûrihi ve sûrihi,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten münevvereten likulûbi eshâbi sudûrihi,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten şârihaten limenkûrihi fî mestûrihi,

Ve
Salli Alâ cemîi ihvânihî minel enbiyâi ve evliyâi biadedi ubûrihi ve mürûrihi
beynel mâi ve tuhûrihi vennûri ve zuhûrihi ve elhik ve umûrihi, yâ
ERHAMERRÂHİMÎN.


30. Şeyh Hacı Bisükreti Hazretlerinden naklolunmuştur.
Bir
gece rüyamda Resulullah Efendimizi gördüm ve bana şu şekilde salavat okumayı
tâlim buyurdular.


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin
elfe elfe merreh.


31. Şeyh Muhakkık Zeyneddin Güla (ksa) Hazretlerinden rivayetle;

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme
filevvelîn,

Ve
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filâhirîn,

Ve
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filmelâil e'alâ ilâ
Yevmiddîn.


32. Şeyh Ebûl Abbas Revvehallâhü Rûhahû buyurduki; Her kim, her gün
ve her gece üçer kere bu salavât-ı şerîfeyi edâ ederse ol günün ve gecenin
saatlerinin cümlesinde salavat vermiş gibi olur!

(Aynı
salavât, Menâhicil İbad kitabında Şeyh Sa'd İbn-i Fergâni (ksa) Hazretleri
tarafından da zikredilmiştir)


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,
Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.


33. SALAVÂT-I HIZIR Menâhicil İbad kitabında bulunmaktadır.
Hızır Alleyhisselâm' ın bazı evliyaya tâlim buyurduğu rivayet olunur.


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede
mâ alimte,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil'e mâ alimte.


34. Hâfız Ebûl Hasan İbn-i Mahmud Şâzelî Rahimehullah buyurmuştur
ki; Şeyh-ül Meşayih Ebû Abdullah Hüseynî Harrânî bana Kur'ân-ı Kerîm' in
ezberimde olup olmadığını sorduktan sonra, her Kur'an-ı Kerim'i okuyuşum
sonrasında şu şekilde salavât getirmemi tavsiye ettiler.


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî
vesellim. Biadedi mâ fî cemîil Kur'ân-ı harfen harfen,

Ve
biadedi külli harfin elfen elfen.


35. Mahmud Sebükteki (Gaznevî) Hazretlerinin devam ettiği ve sabah
ve akşam üçer defa okunması ile 60.000 salavat yerine geçtiğinin Resulullah
Efendimiz tarafından da tasdik edildiği salavât-ı şerife şöyledir:


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve
teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel ferğadâni ve belliğ rûhahü ve
ervâha ehli beytihî,

Minnet
tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ.


36. Mevlânâ Şemseddin Rahimehullah Hazretlerinin bizzat Resûl-ü
Ekrem Efendimizden, tâun hastalığından korunmak için öğrendiği salavât
şöyledir.


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin, bikülli dâin ve devâin,

Ve
bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ.


37. Zahiret-il Mülûk Kitabından; Sâlihlerden bir zat bahar
mevsiminde sahraya çıkar "Fenzur ilâ âsâri Rahmetillâhi ...." âyet-i
kerimesini düşünerek, arzdaki ağaç ve çiçeklere bakarak şöyle bir salavât-ı
şerife okudu. Derken, bir ses duydu. "Ey salavât veren kimse! Kirâmen
kâtibini zahmete koydun, bu kelimelerin sevâbını yazmakla uğraştılar. Derecât-ı
Âliye' ye müstehâk oldun. Yaramazlıktan her ne ettin ise bağışlandın. Artık
kendine sâhip ol!"


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi verakı hâzihil
eşcâr,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi vürûdi vel envâr,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi katril emtâr,

Allâhümme
Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi remlil ğıfâr.


38. SALÂTEN TUNCÎNÂ Şifâül Eskâm Kitabından; Fakihani
Rahimehullah Ebû Musa Darir' den nakleder. Bir gemi yolculuğunda çok şiddetli
bir fırtınaya tutulan bu zat uyku esnasında Resulullah Efendimizi görür ve
Efendimiz (sas) kendisine 1000 defa okumak üzere bu salavât-ı şerifeyi tâlim
buyururlar. Bu şekilde tüm gemi halkı kurtulur.


Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ
Muhammedin vesellim,

Salâten
tüncînâ bihâ min cemîil ehvâli vel âfât ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve
tutahhirunâ bihâ min cemîi zünûbisseyyiât ve terfeunâ bihâ (ındeke) e'alet
derecât ve tübelliğunâ bihâ aksal ğayât, min cemîil hayrâti fil hayâti ve
be'adel memât.


39. SALAVÂT-I FETİH Her kim 40 sabah, farz namazının
edâsından sonra bu salavâtı okursa, bağlanmış işleri açılır, mahpus ise
kurtulur, düşmanına karşı zafer kazanır.

Seyyid
Ali Hamedâni Hazretleri, bu salavâtın bir kısmını Evrâd-ı Fethiye' nin sonunda
kaydetmiştir. Aşağıda ise tamamı mevcuttur. Rabb'imiz kabul buyursun. Âmîn.


Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ MENİHTÂREHULLÂH

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDELMÜRSELÎN

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ İMÂMELMÜTTEKÎN

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBİYYÎN

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎELMÜZNİBÎN

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİL ÂLEMÎN

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDEL EVVELÎN

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİL AHİRÎN

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ KÂİDEL MÜRSELÎN

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎAL ÜMMETİ

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HİMMETİ

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİL HAMD

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİL MAHMÛD

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ SÊKİYEL HAVZIL MEVRÛD

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSİ TEBEAN YEVMEL KIYÂMETİ

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR

Essalâtü
vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VESSİRÂCİL MÜNÎR

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYERRAHMETİ

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYETTEVBETİ

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ ESSALÂTİ

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ AHMED

Essalâtü
vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED

Salavâtullâhi
ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke

Ve
alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.


40. Rivayet olunur ki, eğer bir kimse 7 gün ve 7 gece, her namazdan
sonra 11 kere salavat verip, ayrıca aşağıdaki salavât-ı şerifeyi (teslimât) 7
kere okursa inşallâh-ü teâlâ isteği kabul oluna!

Essalâmü aleyke yâ imâmel haremeyn,
Essalâmü aleyke
yâ imâmel hâfikeyn,

Essalâmü aleyke yâ Resûlessakaleyn,
Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve şefîi men fiddêrayn,
Essalâmü aleyke yâ sâhibel kıbleteyn,
Essalâmü aleyke yâ nûral meşrikayn ve ziyâel mağribeyn,
Essalâmü aleyke yâ ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni,
Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve
ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve
etbâike ve eşyâike

Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,
VELHAMDÜLLAHİ RABBİL ÂLEMÎN.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
salavatı serıfeler
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Psişik güçler-Paranormal Olaylar Forumu :: Maji ve Büyü :: Havvas-
Buraya geçin: