Psişik güçler-Paranormal Olaylar Forumu

Psişik güçler-Paranormal Olaylar Forumu


 
AnasayfaSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 sevgi için cok güçlü bır tertıp

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
çitoz
Moderatör
Moderatör


Mesaj Sayısı : 38
Rep gücü : 90
Kayıt tarihi : 20/08/09

MesajKonu: sevgi için cok güçlü bır tertıp   Cuma Ekim 16, 2009 1:59 am

1.
3 kere“Ayetel Kürsi”, “ Nâs Suresi” ve “Felâk Suresi”
2. 3 Kere “İhlas Suresi” 7 Kere “Fatiha Suresi”
3. 100 Kere “Elhamdülillah”(Hamd Olsun
Allah’a)

4. 7 Kere “Lâ ilâhe illa ente
sübhâneke innî küntü minezzâlimiyn.Rabbî amiltü sûen zalemtü nefsî ve ente
Erham'ür-Rahımîn.* Sübhanallahü vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü
ekber* ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil
aliyyül aziym.” ( Senden başka
ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerden
oldum. Rabbim! Kötülük yaptım. Kendime yazık ettim. Sen merhametlilerin en
merhametlisisin.Allah'ı tesbih ederim, hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan b
aşka ilâh yoktur.
Güç ve kuvvet, ancak ululuk ve azamet sahibi olan Allah'a mahsustur."

5. 100 Kere “Lâ ilâhe
illallâhül melikül hakkul mübiyn.”
( Melik (her şeyin
Sahibi), Hakk(Varlığı hiç değişmeyen), Mübin(Apaçık ki) Allah’tan başka ilah
yoktur)

6. 3 Kere“Yâ Allâhü yâ vâhıdü
yâ ehadü enfıhnî minke bi nefhatin hayrin*inneke alâ külli şey’in
kadîr.”“Allâhümme ağninî bi helâlike an harâmike ve bi tâatike an ma’siyetike
ve bi fadlike ammen sivâk.”“Eûzü bike minen nâri ve min ameli ehlin nâri fe
enkıznî vağfir
lî yâ aziyzü yâ ğaffâr.”“Yâ Hayyü Yâ
Kayyûm.Bismillâhi Allâhü Ekber.Yâ İlâhena ve ilâhe külli şey’in ilâhen vâhiden
lâ ilâhe illâ ente*”Allâhümme lekel hamdü lâ ilâhe illâ ente yâ hannânü yâ
mennânü yâ bedi’essemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm.*“Al
lâhümme innî
es’elüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ entel hannânül mennânü
bedi’essemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm.*Ya Hayyü Ya Kayyûm Ve
İlâhüküm ilâhün vâhıd,lâ ilâhe illâ hüve er rahmânürrahiym.*Elif
Lâm
Mîm
,Allâhü lâ ilâhe ilâ hüvvel hayyül kayyûm. Allâhümme
innî es’elüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ ente yâ mennânü yâ hannânü yâ
bedi’essemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm*Yâ hayrel vârisiyn*Ya erhamer
râhimin*Yâ semiy’ad düâ’
*Yâ Allâhü yâ Allâhü
ya Allâhü yâ âlimü yâ âlimüyâ semi
y’uyâ hakiymü yâ
mâlikü yâ melikü yâ selamü yâ hakku yâ kaîmüyâ muhsiyyâ mu’tiyyâ mâniûyâ
muhyîyâ muksitüyâ hayyü yâ kayyûmüyâ ehadü yâ samedüyâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi
yâ vehhâbü yâ ğaffâruyâ kariybülâ ilâhe illâ ente sübhâneke ente hasbî ve
ni’mel vekîl.
*“Yâ Allâhü yâ hayyü yâ kayyûmüyâ
münzilet tevrâti vel incîli vel ku’ânil aziym
.Yâ men lâ yahfâ
aleyhi şey’ün fil ardi ve lâ fis semâ*Lâ İlâhe illâ hüvvel aziyzül hakiym
.Yâ Rabbi yâ câmian
nâsi li yevmin lâ raybe fîh. Yâ men lâ yuhlifül mîâd
*Yâ men şehide li nefsihî ve
şehidet lehül melâiketü ve ülül ılmi kâimen alâ halkıhî bil kıst*Lâ ilâhe illâ
hüvel aziyzül hakiym.Yâ Allâhü yâ mâlikel mülk*yâ men tü’til mülke men teşâü ve
tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel
hayr
.
İnneke alâ külli şey’in kadîr.Yâ men yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâre
fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve
yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb
.( Ey Allah’ım, Ey
Tek Olan, Yalnız olan bizi hayır nefesi ile n
efeslendir.Sen her
şeyin sahibi ve her şeye Kadirsin. Allah’ım, haramından (beri) helal (rızık)
ile bana yet (kafi gel); ve beni lütfunla gayrına muhtaç olmayacak zengin
kıl.Bizi ateşinden,Cehenneme girecek ameli işlemekten ve cehennem ehli
olmaktan,koru S
en sonsuz izzet sahibi ve bütün
günahları bağışlayansın.Ey Diri Olan her şeyi Ayakta Tutan Allah’ım.Ey Allah’ım
senin büyük olan isimin ile Başlarım.Ey İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan
Allah’ım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Allah’ım benim İlahım Se
nsin.Allah’ım Hamd
ve Şükür Ancak Sanadır.Sen sonsuz merhamet sahibisin, hakiki iyilik ve ihsan
sahibisin,Ey Yeryüzünde emsali bulunmayan hayret verici şeyler yaratan Celal ve
İkram sahibi,Senden Başka İlah Yoktur.İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan sensi
n..Sen Merhamet ve
Rahmet Sahibisin.Elif Lam Mim… Allah’ım Sen gerçek hayat sahibisin ve gökleri
yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutansın.Allah’ım Rahman ve Rahim Adın ile
Başlarım…Ey İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan Allah’ım. Senden başka hiçbir
ilah
yoktur.
Allah’ım benim İlahım Sensin.Allah’ım benim Hamdim ve Şükürüm Ancak Sanadır.Sen
sonsuz merhamet sahibisin, hakiki iyilik ve ihsan sahibisin,Ey Yeryüzünde
emsali bulunmayan hayret verici şeyler yaratan Celal ve İkram sahibi
Allah’ım,Senden Başka İla
h Yoktur.İlahımız ve her şeyin tek
ilahı olan sensin..Sen Merhamet ve Rahmet Sahibisin. Senvarislerin en
hayırlısısın. Duaları işitirsin,Ey Allah’ım! Ey Allah’ım! Ey Allah’ım! Ey bütün
ilim sahiplerinden daha alim! Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim! Ey
gizli açık her
sesi işiten, Ey mevcudatına hükmeden,Ey Mülkün Gerçek Sahibi, Ey acizlikten
münezzeh olan,Ey Her çeşit afet ve kederlerden emin olan, esenlik veren, Ey
bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan,Ey her şeyi
istediği gibi Ay
akta tutan,Ey Her şeyi tek tek ve
bütün ayrıntılarıyla bilen, bir bir her şeyin sayısını bilen,Eyyarattıklarına
lazım olan her şeyi veren,EyBütün kötü ve çirkin şeylerden men eden,Ey Canlıya
can veren,Ey Her işini denk ve uyumlu yapan,Ey Her zaman Diri ve
Canlı Olan,Ey
Göklerde ve Yerlerde olanları yerli yerinde tutan,Ey Kendisinden başka ilah
olmayan ve ortağı bulunmayan,bir olan!Ey her ihtiyaç sahibinin ihtiyacını
gideren, Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ey Her türlü nimeti Bol Bol Veren,Ey
Bağışlaması Bol
Olan,Ey Kullarına Çok Yakın Olan
Allah’ım Seni Tüm Eksik ve Noksanlıklardan uzak tutarım,Allah’ım! Sen benim
rabbimsin. Senden başka ilah yoktur.Sen Bana Kafisin Vekilim Sensin… Ey Her
zaman Diri ve Canlı Olan,Ey Göklerde ve Yerlerde olanları yerli yerinde
tutan!Ey Tevrat’ı
, incili ve Azim Olan Kuran-ı Kerim’i İndiren! Ey Allah’ım Yerde ve gökte ne
varsa hiçbir şey Sana Gizli Kalmaz.Gerçek Güç Sendedir, Gerçek hikmet sahibi
Sensin.Senden Başka İlah Yoktur.Ey Rabbimiz, şüphesiz sen, insanları,
geleceğinde h
iç şüphe olmayan bir güne
toplayacaksın. Şüphesiz Sen, belirlediğin süreyi şaşırmazsın.Allah’ım Nefsim
senden başka İlah olmadığına şahit Sende Şahitsin. Bütün melekler ve ilim
uluları da adaleti yerine getirenlerde şahittirler. Senden başka İlah yoktur; g
üçlüsün, hikmet
sahibisin.Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Dilediğine mülk verirsin,
dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini
alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, her şeye gücü
yetensin.Geceyi gündüzün içine
sokarsın, gündüzü de gecenin içine
sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız
rızık verirsin.)

7. *Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi
rabbil alemin* Benim kalbim temiz niyetim temiz fatiha şerifenin tecellisi ile
*
Errahmanirrahim*;
………. Kızı/Oğlu …………’e merhamet et…Allaha ve Fatiha şerifeye hizmet etmek üzere
*Maliki Yevmiddin* ………. Kızı/Oğlu …………’e merhamet ve şefkat ölçüleri içinde
Allaha itaat etmek üzere fatihanın sırrı hakkı için sahib bulunsun. İyyake na
büdü;

………. Kızı/Oğlu ………’e gönül alçaklığı içinde Allaha kulluk etmek üzere fatiha
şerife hakkı için bana bağlansın.*Ve iyyake nestaiyn*.. Allah’ım fatiha şerife
ile bana yardım et ………. Kızı/Oğlu ………… taki bana başeğsin;hem rağbet etsin,hem
korksun ,hem gizli ,
hem aşikar itaat ve muhabbet üzere
bulunsun.söz ve davranışlarında bu ölçü içinde olsun. Allah’ım senin rızan ile
bana gelsin.Fatiha şerifenin sırrı hakkı için Meşru emirlere uymakta onun
iradesi altında bulunsun.*ihdina sıratel müstakiym* ………. Kızı/Oğlu …
……… fatiha şerifenin
sırrı hakkı için doğru yolu bulsun,dosdoğru olsun,sevgi itaat tevazu içinde
bulunsun sözleri hep bu ölçüde olsun.Bir daha doğru yoldan ayrılmamak
üzere…*Sıratellezine en amte Aleyhim* ………. Kızı/Oğlu ………… arzu ettiği ve umduğu
şeyde iyi
likte bulun,bunu sırf Sana kulluk
olsun diye yap,sevgi ve şefkat üzere bulun Fatiha şerifenin hakkı için…*Gayril
mağdubi aleyhim veleddalin amin*,Va'tesumu bi hablillahi cemıav ve la
teferraku* vezküru nı'metellahi aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne
kulubiküm fe
asbahtüm bi nı'metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe
enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun. Ve
elkaytü aleyke mehabbetem mini.Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa
hu aleyhi tev
ekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym”Onların
kalplerindeki kin ve hasedi çekip kopardık onlar kardeşler olarak sedirler
üzerindedirler .Eğer yeryüzünde olan her şeyi harcamış olsaydın yine de onların
kalplerini birbirine ısındıramazdınAmma Allah kalbleri bir
birine ısındırdı.
“Senin üzerine benden sevgi koydum.”Eğer aldırmazlarsa de ki: "Bana Allah
yeter! O'ndan başka ilah yoktur! Ben O'na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş'ın
sahibidir!"

8. Allahümme entel
azizül kebir ve ene abdükez zaîfüz zelil. La havle vela
kuvvete illa bike,
Allahümme sahhirli ………… binti ………… kema sahharte firavne li Musa ve leyyinlî
kalbehû kema leyyentel hadide li Davude. Feinnehu la yentiku illa biiznike ve
nasiyetehu fi kabzatike ve kalbuhu fi yedike celle senâü vechike Ya
Erhamerrahimin
." (Allahım, sen galib
ve her şeyden yücesin. Ben ise zaif ve hakir bir kulunum. Her türlü güç ve
kuvvet ancak Sendendir. Allahım, firavunu Musa (a.s)'ın emrine ram ettiğin gibi
………. Kızı/Oğlu ………… de bana ram eyle.
Davud (a.s) a demiri nasıl yumuşattı isen,
onun kalbini de
benim için yumuşak et. Zira o, ancak senin izninle konuşabilir. Onun alnı Senin
kudret elindedir. Ve kalbi de Senin elindedir. Senin zatının azameti ne
yücedir. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım)

9. 7 Kere“La ilahe
illallah-ül
-halim-ül-kerim. Sübhanallahi
Rabb-il-arş-il-azim. Elhamdü lillahi Rabbil âlemin. Es’elüke mucibati rahmetike
ve azaimi mağfiretike vel ganimete min külli birrin vesselamete min külli ismin
la teda li zenben illa gafertehü vela hemmen illa ferrectehü vela
haceten hiye leke
rıdan illa kadayteha ya erhamerrahimin.)
.(Hakim ve kerim
olan Allah’dan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbini tespih ederim. Hamd,
alemlerin rabbi Allah'a hastır. Rabbim! Senden, rahmetini ve mağfiretini
gerektiren değerli şeyleri ve her
günahtan uzak
olmayı istiyorum. Allah’ım! Bizde bağışlanmadık günah, atılmadık üzüntü, senin
rızana uygun- giderilmedik ihtiyaç bırakma, ey merhametlilerin
merhametlisi." )

"Allâhumme
salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten
tüncînâ bihâ
min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ
bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ
aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del- memât birahmetike Yâ
erhame'r-rahi
mîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl,
ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."


"Allahım!
Efendimiz Muhammed'e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece
değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan
kurtarsın. Bizim
ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu
salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne
yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün
hayırlar konusunda
gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize
bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne
iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."7 Fatiha
3 İhlas

arkadaşlar denenmiş
ve sonuç alınmış bir dua'yı sizlerle paylaşmak istedim yeşil renkte yazılanlar
türkçe mealleridir anlamını bilmediğiniz duaları okumayınız mazallah şirke
girebilirsiniz...


bu dua'yı cuma günü
sela vaktinde,yada cuma
gecesi yani perşembe akşamı veya
sabah namazı sonrasında da yapabilirsiniz


noktalı yerlere örnek
olarak :
ayşe kızı hatice gibi söylenecek
bayan arkadaşlar ise:ayşe oğlu murat gibi söyleyecekler
arapça "bin" oğlu demektir "binti"ise kızı demektir
8. bölümdeki arapça kısma
örnek olarak:
hatice binti ayşe gibi söylenecektir
bayan arkadaşlar ise
:
murat bin ayşe gibi
söyleyeceklerdir

arapçada çocuk isi


Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
sevgi için cok güçlü bır tertıp
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» SEVGİ Mİ ? VEFA MI ?

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Psişik güçler-Paranormal Olaylar Forumu :: Maji ve Büyü :: Havvas-
Buraya geçin: